Tietosuoja

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Ahm-myynti osoite- ja rekisteritietokanta

REKISTERINPITÄJÄ
Ahm-myynti
Jurvalankatu 5-7
33300 Tampere

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Ahm-myynnin palveluiden käyttäjän suostumuksella tapahtuva Ahm-myynnin palveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Asiakassuhteiden ylläpitäminen, hoitaminen ja kehittäminen. Palvelun tuottaminen ja tarjoaminen.

REKISTERIN SISÄLTÖ
– Henkilötiedot, yhteystiedot, käyttötiedot, muut käyttäjän itse antamat tiedot
– Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
– Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

TIETOJEN LUOVUTUKSET
– Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin
– Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Ahm-myynti Jurvalankatu 5-7 33300 Tampere

Ahm-myynnin tietosuojaa koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä:
Henrik Huhtala
040 744 8986
ahm@ahm.fi

Scroll to Top